رم-ورونا بر عهده کیفی

اسامی داوران هفته نخیت سری آ اعلام شد که بر این اساس کیفی دیدار رم و هلاس ورونا را سوت خواهد زد‌.پرتی و روسی کمک ها،گیوا داور چهارم ،ایراتی داور وار خواهند بود.او تا کنون دو بار برای جالوروسی سوت زده که هر دو در المپیکو بوده ست که با برتری چهار بر دو مقابل ساسولو و دو بر یک مقابل فیورنتینا به پایان رسید.