کانچلیری بخشی از قرارداد کمبولا

ماتئو کانچلیری بازیکن جوان تیم پریماورا رم ، به عنوان بخشی از قرارداد ماراش کمبولا ، مدافع تیم هلاس ورونا راهی این تیم خواهد شد.

اسکای اسپورت گزارش می دهد که مهاجمی که فصل گذشته در مسابقات زیر ۱۸‌ساله های جالوروسی حضور داشت ، پایتخت ایتالیا را ترک می کند تا برای همیشه به تیم ونیزی بپیوندد.

مدت هاست که این مهاجم با جدایی از رم مرتبط ست.

آندره پاستورلو ، ایجنت وی ، در ماه ژوئن به توتو اسپرت اعلام کرد: “این جوان تمایلی به ماندن در رم ندارد و ما در حال چگونگی مدیریت اوضاع هستیم.”

كومبولا در معامله ای بالغ بر 30 میلیون یورو به رم می پیوندد و این بازیکن به عنوان بخشی از قرارداد راهی این تیم خواهد شد.