اسمالینگ هم احتمالا به رم خواهد آمد!!

ابتدا این تکذیب نمایندگان وی بود – سپس فقط چند ساعت بعد ، ماراش کومبولا اکنون چند قدم با رم فاصله دارد.

مذاکرات برای آوردن بازیکن بین المللی آلبانیایی به پایتخت ایتالیا ، در واقع به دلیل مقاومت رم در پایان دادن به توافق برای کریس اسمالینگ ، در اولویت قرار گرفت.

مرد انگلیسی اولویت اصلی سرمربی رم ،پائولو فونسکا است و ورود احتمالی کومبولا به بازگشت اسمالینگ ربطی ندارد!!

در داخل ، جالوروسی ها تقریباً مطمئن بودند که اسمالینگ تاکنون به آنجا رسیده است و برای اولین بازی برابر هلاس ورونا در دسترس خواهد بود. علی رغم تأخیر ، طرفین همچنان در مذاکرات برای بازگرداندن بازیکن به رم هستند.

با این حال ، به دلیل استفاده از چندین واسطه مختلف در مذاکرات ، این معامله پیچیده شده است. بعلاوه ، با نماینده اسمالینگ ، جیمز فدرستون ، در مورد شرایط شخصی اختلافات ناچیزی وجود داشته است.

همچنین لازم است که رم تعداد بیشتری از قطعات ناخواسته خود مانند داویده سانتون ، فدریکو فازیو ، نزدیک به کالیاری و خوان ژسوس را که جنوا تحت تعقیب آن است ، بفروشد.