اخرین خبر از مذاکره با فردکین

جیمز پالوتا قرار است در ده ماه،رم را به کین واگذار کند

طرفین در ماه مارس به توافق رسیدند اما شیوع کرونا مانع نهایی شدن این قرارداد شد. هرچند از آن زمان ، این زوج نتوانستند توافق جدیدی را پیدا كنند ، زیرا پالوتا پیشنهاد جدید کین را کافی نمی دانست.

با این حال ، زمان بحث تمام شده است و هر دو طرف مشتاقانه در 30 روز آینده توافق نامه ای را پیدا می کنند.

پالوتا و گروه سرمایه گذاری وی (استار وود)، نمی خواهند به ریختن پول به این باشگاه ادامه دهند و مشتاق این هستند که هرچه سریعتر باشگاه بفروشند ، آنها تا 31دسامبر می خواهند کار را تمام کنند.

گروه پالوتا اطمینان داده اند كه آنها حداقل ،سال جدید سرمایه خود را برای تأمین مالی باشگاه ادامه دهند ، اما آنها بسیار مشتاق هستند كه قبل از آن زمان به توافق برسند – 40 میلیون یورو هنوز هم باید توسط سهامدار اکثریت باشگاه قبل از 31 دسامبر پرداخت شود. پیش از این 150 میلیون یورو نیز طبق تصمیم مدیران رم،باید به سرمایه مالی تیم اضافه شود.

رایان فریدکین ، فرزند دن فریدکین ، همچنان به فشار پدر خود برای یافتن توافق با بوستونیان ادامه می دهد: اگر این گروه فریدکین نهایتا بتواند باشگاه سرمایه را بدست آورد ، رم تحولی جدید را در باشگاه به وجود آورند.