اسامی بازیکنان مقابل تورینو

در آستانه دیدار مقابل تورینو ،پائولو فونسکا اسامی بازیکنان را اعلام کرد که بر این اساس خبر خوب بازگشت ایبانز،میرانته ست.خسوس نیز بعد از مدت ها به ترکیب اضافه شده.اما لورنزو پلگرینی غایب بزرگ جالوروسی ست.اسامی بازیکنان در زیر قرار گرفته ست.