اسامی بازیکنان مقابل میلان

اسامی بازیکنان رم برای دیدار حساس یکشنبه شب مقابل میلان اعلام شد که خبر خوب عدم مشکل زاپاکوستاست و این بازیکن در دسترس فونسکا خواهد بود اما لوپز همچنان مصدوم ست.از سویی خسوس،چنتین و سانتون نیز به دلایل تاکتیکی در لیست فونسکا قرار ندارند.در زیر اسامی بازیکنان قرار گرفته ست.