علاقه ناپولی به اوندر

به نقل از ایل تمپو : جالوروسی مایل است در پنجره بعدی نقل و انتقالات ، اوندر بازیکن ترک خود را بفروش برساند ، ناپولی از مشتریان وی است اما واسطه ها پیشنهاد تعویض اوندر با میلیک مهاجم ناپولی را داده اند . میلیک از بیانکونری پیشنهاد دارد و اگر پیشنهاد یووه جدی باشد ، آن را به پیشنهاد رم ترجیح خواهد داد .

از آن سمت جالوروسی در صورت خروج ژکو از رم و پیوستنش به اینتر ، برای خط حمله خود میتواند از میلیک استفاده کند .