لوانته و گالاتاسرای خواهان چتین هستند

علیرغم اینکه در این فصل فقط تعداد اندکی حضور داشته است ، اما مرت چتین ، مدافع مرکزی رم همچنان علاقه خود را به سراسر اروپا جلب می کند.

این مدافع جوان ، طبق گفته توتو مرکاتوب، نه تنها باشگاه های ایتالیا بلکه طرف اسپانیایی لوانته و همچنین گالاتاسارای را نیز جلب کرده است.

در حال حاضر ، رم برای فروش مدافع در معامله دائمی آماده نیست. با این حال ، آنها به این فکر که به او اجازه ترک به شرط قرارداد قرضی بدهد ، باز هستند.

سرمربی رم ، پائولو فونسکا ، خروج احتمالی ژانویه را برای چتین مسدود کرد زیرا او یک هوادار بزرگ این بازیکن است و می خواست که او در این باشگاه بماند. با شروع مجدد سری آ در دو هفته و بازی های هر سه روز یکبار ، این بازیکن ترک می تواند خود را با نقشی بسیار مهم تر در تیم پیدا کند