در تلاش برای حفظ میخی

رم در تلاش برای حفظ میخیتاریان برای فصل بعد است . به نقل از express.co.uk رم در تماس با باشگاه آرسنال اعلام کرده است که قصد خرید این بازیکن را در این فصل نداشته و خواهان تمدید قرارداد قرضی او با بند خرید اجباری در سال 2021 هستند. برای عملی کردن خواسته رم باشگاه آرسنال باید قرارداد میخیتاریان را که این فصل به پایان می رسد را تمدید کند که فرآیند آسانی نمی باشد. اکنون به نظر می رسد که باشگاه آرسنال برای این تصمیم نیاز به زمان داشته باشد.