رایان کین مشتاق تر از پدر!!

بعد از یک دوره آماده به کار تقریبا دو ماهه ، گروه فریدکین تلاش های خود را برای دستیابی به رم،دوباره آغاز کرده است.

یک مدیر حقوقی در کنسرسیوم مستقر در آمریکا برای خبرگذاری رماپرس تأیید کرد که آنها اخیراً پیشنهاد جدیدی را ارائه کرده اند که توسط جیمز پالوتا رد شده است.

“منبع جدید فریدکین گفت:” (پیشنهاد جدید) 455 میلیون یورو ارزش داشت ، اما ما قصد داریم مذاکره را ادامه دهیم. ”

دو طرف در ابتدا در ماه مارس با توافق 650 میلیون یورویی توافق کردند ، با این حال ، ویروس کرونامانع از انتشار توافقات نهایی شد.

گروه فریدکین توسط رایان فریدکین ، فرزند دن فریدکین ، تحت فشار قرار می گیرد تا مذاکرات پیش برود ، زیرا او بسیار مشتاق مدیریت رم است.

فردین به دلیل ضررهای مالی ناشی از شیوع COVID-19 ، این باشگاه را با تخفیف شدید به دست می آورد. از طرف خودش ، پالوتا مایل به قبول ضرر در این باشگاه است ، اما او هنوز پیشنهاد جدیدی از فریدکین را نپذیرفته است.