مهاجم کالیاری در رادار رم

به گزارش کوریره دلو اسپورت، بعد از تماس رم با چلسی برای پدرو، حالا جالوروسی همچنین نیم نگاهی هم به ژائو پدرو از کالیاری خواهد داشت. این بازیکن برزیلی در رادار جالوروسی قرار گرفته با توجه به صحبتی که از یک میلیون و نیم یورو برای هر فصل شده، اما مشکل، توافق با باشگاه ساردینیایی است که قصد ندارند یک مهاجم با 16 گل در 25 بازی در فصل را از دست بدهند.