زاپاکوستا:می خواهم در رم بمانم.

زاپاکوستا:می خواهم در رم بمانم.

داویده به تازگی مصاحبه ای با اسکای اسپرت داشت که مهم ترین صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

“چلسی و لیگ برتر انگلیس موهبت های فراوانی برای من داشت، شانس آن را داشتم در مقابل قهرمانان فراوانی بازی کنم و دو جام نیز کسب کنم.”

“از دیدگاه شخصی و به چندین دلیل تمایل دارم که در رم بمانم ،دلیل اصلی این است که می توانم به تماشاگران، هم تیمی ها و مربیان کیفیت واقعی بازی خودرا نشان دهم.”

“من به تمرین و تلاش ادامه می دهم، فداکاری های زیادی کرده ام تا بتوانم در صورت شروع لیگ آماده بازی باشم. میزان آمادگی زانویم به 90% رسیده است و به نظرم اگر لیگ ادامه پیدا کند آماده خواهم بود. می خواهم خود واقعیم را نشان دهم.”