ریزیتلی؛توتی خود رم ست.

روگیرو ریزیتلی بازیکن سابقه رم به تازگی با جانلوکا دی مارزیو مصاحبه ای داشته و در مورد اولین حضور فرانچسکو توتی صحبت های انجام داده که در زیر قرار گرفته ست.
“آن روز فرانچسکو را به یاد نمی آورم اما تمام مسابقات پنجشنبه او با ما بازی می کرد.او تنها بازیکنی نبود که از تیم جوانان به تیم بزرگسالان می رفت اما مطمئنا چیزی بیشتر از دیگران داشت.او بعد از دریبل،ضربات به بازی ادامه می داد.از هیچ چیزی نمی ترسید.علاوه بر این قوی بود.می دانستیم که شخص خاصی را می بینیم و بیشتر و بیشتر در حال رشد بود.برای انجام این کار در یک محیط دشوار مانند رم،به شخصیت و غرور نیاز دارید.او زندگی خود را به رم اختصاصی داد.همه چیزش را برای رم داد.از همه چیز صرف نظر کرد تا در رم بماند.توتی بخشی از تاریخ رم نیست،توتی خود رم ست.!”