مصاحبه ورتو با اکیپ

جردن ورتو به تازگی با اکیپ فرانسه مصاحبه ای انجام داده که صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.
در این وضع چگونه زندگی میکنی؟
“وقتی دخترانم از من میخواهند که بیرون برویم من به انها میگویم که یک حیوان کوچک در هوا است که نمی توانیم به خاطر ان بیرون برویم. رم همیشه شلوغ و پر جنب و جوش است ولی اکنون مانند شهر مردگان شده و این ترسناک است ولی ما باید از این شرایط عبور کنیم
این روز ها با دخترانم بازی های تخته ای میکنیم یا کشف گنج بازی میکنیم و بعد انها موهای مرا کوتاه میکنند و برای انها شرایط را توضیح میدهم .”
به فرانسه باز میگردی؟
“نه.ما برای چند روز تمرین را ادامه می دهیم بازگشت به فرانسه می تواند برای من و خانواده ام خطرناک باشد.”
واکنش باشگاه نسبت به این بیماری
“ما تا آستانه بازی با سویا تمرینات خود را در شرایط ایزوله ای که همه کارکنان دستکش و ماسک داشتند ادامه دادیم ولی در نهایت مسابقه کنسل شد.”
نظرت درباره تحول اوضاع؟
تصاویر بیمارستان ها تکان دهنده است ، من بیشتر بالکن ها را که مردم اواز میخوانند تماشا میکنم و این عجیب نیست ، ایتالیایی ها همبستگی خود را همیشه نشان داده اند و این بسیار زیباست.”
فوتبال؟
“فوتبال تمام زندگی من است و دلم برایش تنگ شده ، برنامه تمرینی داریم ولی هیچ چیز جای بازی و لذت تمرینات گروهیمان را نمیگیرد ، فوتبال با احساسات مردم اشت که زیبا میشود.”