تلاش پاستوره برای بازگشت

خاویر پاستوره بازیکن رم که مدتی است با مشکل لگن دست و پنجه نرم می کند این روز ها مشغول ریکاوری در خانه است و تلاش میکند تا به میادین بازگردد
به گزارش گازتا دلو اسپور خاویر هم مانند بقیه بازیکنان تیم با یک برنامه منظم مشغول تمرین در خانه است ، وی میگوید:” صبح ها تمرین میکنم بعد نهار را با خانواده می گذرانم سپس دوباره تمرین میکنم ، به جای یک زمان ، سه قسمت در روز تمرین میکنم که باعث میشود زمان بیشتری را صرف تمریناتم کنم ، اینکه کل 24 ساعت پیش فرزندانم هستم لذت بخش است ، من نمیدانم این شرایط تا 3 آوریل برطرف میشود یا نه ولی قطعا قبل از بازگشتم به میادین نیاز به 15 روز آماده سازی دارم.”