مصاحبه اسکورتو بازیکن سابق رم

جوزپه اسكورتو ، مدافع سابق رم که مابین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در تیم های جوانان و بزرگسالان رم حضور داشته ست،به تازگی مصاحبه ای با جانلوکا دی مارتزیو داشته که صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

(همچنین گفتنی ست او در مجموع ۱۹بار لباس جالوروسی را بر تن کرد اما گلی به ثمر نرساند)

آغاز؟
وی گفت: “من برای اولین بار در سن 16 در تیم های جوانان سامپدوریا ،رباط پاره کردم. سپس ، به محض رسیدن به سن قانونی ، به رم رفتم. من کارم را در تیم‌ جوانان رم شروع کردم اما در آن زمان در تیم اول تمرین می کردم. و در فصل دوم دوباره در ناحیه رباط صلیبی صدمه دیدم. فکر کردم نمی توانم این کار را بکنم و در عوض … ”

رم؟
وی گفت: “در سال 2004 من 6 ماه مصدوم بودم، اما هنگامی که برگشتم به دستور پراندلی به تیم اول رفتم. احساسی خیلی خوبی داشتم،وقتی که با این سن کم به تیم اول می رفتم.البته در آن برهه،بازیکنان معمولا به فکر ترک می افتادند اما من در رم ماندم.”

او در مجموع دوران حرفه ای دو بار رباط پاره کرده است.