احتمال تمدید با زاپاکوستا

به نظر می رسد که داویده زاپاکوستا را نیز فصل بعد هم در رم ببینیم.یکی از بازیکنان بدشانس این فصل.او در آگوست ۲۰۱۹ به صورت قرضی و شش ماهه از چلسی به رم‌ پیوست اما در اوایل اکتبر در تمرینات از ناحیه لیگامنت مصدوم شد همچنان دور از میادین ست.با این حال به نقل از روزنامه کوریره دلو اسپورت،رم تمایل دارد که بند خرید زاپاکوستا را دائمی کند و چلسی نیز مشکلی ندارد.او تنها یک بار برای جالوروسی به میدان رفته ست.