رم-سویا بر عهده کاراسف

اسامی داوران دیدار رفت رم و سویا در لیگ اروپا اعلام شد که بر این اساس داوران روسی این جدال را قضاوت خواهند کرد.کاراسف داور وسط،دمشکو‌ و گاوریلین کمک ها،لوپوچکین داور چهارم‌ و مچکوف داور وار این دیدار خواهند بود.

این داور تنها یک‌ بار برای رم سوت زده ست که با سال ۲۰۱۵ در لیگ قهرمانان باز می گیرد که سه بر دو بایر لورکوزن را شکست داد.ژکو،صلاح و پیانیچ گلزان جالاروسی بوده اند.