انتقال مالکیت در حالت استندبای!

ویروس کرونا در انتقال مالکیت باشگاه رم نیز تاثیر گزار بوده ست و اکنون همه چیز متوقف شده ست.

امروز ، یک مدیر حقوقی گروه فریدکین با رماپرس مصاحبه ای انجام داد تا در مورد وضعیت موجود پس از شیوع کرونا که منجر به تعلیق نامحدود لیگ شده است ، صحبت کند.

“،همه چیز شنبه و یکشنبه تغییر کرد. وقتی مشخص شد که لیگ ممکن است به حالت تعلیق درآید ، هم ما و هم رم توافق کردیم که اوضاع را در حالت استندبای قرار دهیم. ”

وی ادامه داد: “هیچ مشکلی در روز جمعه وجود ندارد (امضاها وجود دارد) اما ما تصمیم گرفتیم که همه چیز را به دلیل عدم شفافیت در قسمت باقیمانده از سری A متوقف کنیم.”

“این شیوع احتمالاً به تأثیر مالی قابل توجهی و ضرر درآمد منجر می شود. در حال حاضر ، لازم است که ما و رمی ها صبر کنیم تا ببینیم این شرایط چگونه پیش می رود.زیرا عدم اطمینان زیادی وجود دارد. این چیزی است که شما هرگز نمی توانید برای آن برنامه ریزی کنید. “