زاپاکوستا و روند بهبودی

داویده زاپاکوستا که در اکتبر رباط صلیبی زانو پاره کرده بود. مصدومیت جدی ای که برای چندین ماه مانع از حضور وی با لباس رم در میادین شد. اما حالا دیگر به نظر میرسد که سرانجام به تیم باز خواهد گشت و رو به بهبود است.
دفاع کناری رم برای بازی با اودینزه انتظار میرود که به میدان بازخواهد گشت. به گزارش گاتزتا دلو اسپورت ، در واقع ماه آپریل طرفداران رم دوباره با بازیکن رها شده از مصدومیت روبرو خواهد شد. شش ماه بعد از جراحی بر روی زانوی راست زاپاکوستا، حالا دیگر به پایان دوره درمان و ریکاوری و روند بهبود خود رسیده، داویده پیش بینی میشود که برای بازی در برابر اودینزه در دسترس باشد، بازی ای که طبق برنامه ریزی لیگ اولین آخرهفته ماه بعد برگزار خواهد شد. زاپاکوستا در چند هفته اخیر در تریگوریا بصورت منظم و فشرده کار کرده و با تمریناتی که داشته آماده شده است. آینده داویده در هاله ای از ابهام است اما تصور اینکه فصل بعد هم در پایتخت باشد سخت به نظر میرسد.