دیاوارا‌‌ در جمع بهبودی های رم

بنظر میرسد که آمادو دیاوارا یکی از مهمترین مهره های فونسکا به زودی در دسترس خواهد بود.
ایل مساجرو گزارش می دهد که مراحل ریکاوری دیاورا برای بازگشت نتیجه داده است و فردا در دیدار تیم پریماورا مقابل اینتر به میدان می رود و فونسکا نیز بازی را زیر نظر دارد.
طبق این گزارش اگر در مسابقه فردا، دیاوارا احساس درد نداشته باشد می‌تواند در بازی پنجشنبه مقابل سویا در دسترس باشد و یا حتی در بازی اول هفته مقابل سمپدوریا جالوروسی را همراهی کنند.
همچنین گفتنی است که دیاورا که در بازی یووه در کوپاایتالیا از ناحیه مینیسک خارجی زانوی چپ مصدوم شد و به توصیه پروفسور ماریانی تصمیم گرفت بجای عمل جراحی ریکاوری را در پیش بگیرید.