ملاقات جدید فریدکن و پالوتا

به نقل از ایل تمپو دن فریدکین و جیمز پالوتا امروز حدود ساعت پنج به وقت ایتالیا به نیو جرسی رسیدند و برای امضای قرارداد های اولیه واگذاری مالکیت باشگاه مذاکره کردند

جمعه گذشته تمام بند های قرارداد و توافقات بین طرفین صورت گرفت و در روز دوشنبه وکلا آخرین مرحله مذاکرات را پشت سر گذاشتند و بنظر می رسد که به زودی این خبر از طریق وب‌سایت باشگاه رسمی خواهد شد.