مصاحبه ایجنت باریسیچ

ایوس کاکارون مدیر برنامه های بورنا باریسیچ دفاع چپ رنجرز با دیلی رکورد مصاحبه ای انجام داده که در زیر گرفته ست.

” رنجرز با وجود قرارداد داشتن با بورنا قادر نخواهد بود وی را حفظ کند ولی اولویت شخص بورنا کار کردن در رنجرز زیر نظر جرارد است.”

“در پنجره نقل و انتقالات زمستانی تیم های زیادی خواهان وی بودند که پیشنهاد ناپولی از بقیه جدی تر بود ولی اولویت باشگاه حفظ بورنا در رنجرز بود. رنجرز برای بورنا اهمیت زیادی قائل است ولی با توجه به تقاضای خود بورنا ، باشگاه پیشنهاد های جدید را در آخر فصل بررسی میکند ، این یک مقطع جدید برای بورنا خواهد بود.”

لازم به ذکر است در پنجره نقل و انتقالات ژانویه بورنادر اولویت های جالوروسی بود