مهمترین آمار بعد از برد کالیاری

سایت رسمی باشگاه مهم ترین امار های ثبت شده بعد از نبرد رم مقابل کالیاری را منتشر کرده که در زیر قرار گرفته ست.

2+1
کالینیچ دو گل زد و یک پاس گل داد که در مسابقات سری آ آخرین بار چنگیز اوندر در فوریه 2018 مقابل بنونتو این کار را انجام داده بود.
4
رم برای دومین بازی متوالی چهار گل در یک مسابقه به ثمر رساند، آخرین بار اکتبر سال 2015 این اتفاق افتاده بود
5
کلایورت هفتمین گلش را در این فصل به ثمر رساند ، پنج گل از هفت گل این بازیکن در مسابقات خارج از خانه بوده است
5
چنگیز 5 موقعیت گل ایجاد کرد ، بیشترین آمار در میان بازیکنان در زمین بوده ست.
6
کالینیچ با دو گلی که به ثمر رساند مجموعا شش بار به کالیاری گل زده که دو تای آن با پیراهن گرگ ها بوده.
13
کالینیچ سیزدهمین بازیکنی است که در طی این فصل برای رم گل زنی میکند ، هیچ باشگاهی همچین آماری را ثبت نکرده است.
56.7
جالوروسی بازی را با مالکیت 56.7 درصد به پایان رساند.
93
بین گل پدرو و گل تساوی بخش کالینیچ فقط 93 ثانیه فاصله بود!