اسامی بازیکنان مقابل کالیاری

اسامی بازی برای دیدار پیش‌ رو مقابل کالیاری اعلام شد که بر این اساس پلگرینی و پروتی به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور ندارند اما جردن ورتو به این بازی رسیده ست.میرانته و خسوس نیز به این بازی رسیدند.