فردکین به دنبال یک مدیر ایتالیایی

فردکین آماده است و به دنبال مدیران فوتبالی است
در رمِ جدید که رایان فردکین فرزند دن فردکین در ماه های آتی در رم خواهد بود، نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. فینگا که مدیر رسانه ای کنونی رم است حداقل نقش مرد انتقال دهنده مالکیت را بازی خواهد کرد، این حتمی است. اما سایر پست ها و مدیران رم و حضورشان در رم ِ نسخه جدید مبهم است و کاندیدهایی برای این پست ها حتی از مدت ها قبل گمانه زنی شده. “شخص فوتبالی” میبایستی در پست مدیریتی رم باشد و اسامی از مارچلو لیپی شروع و به زیبی بونیک و فابیو کاپلو و پائولو منتالی ختم میشوند. به هر حال فردکین مالک جدید رم با یک مدیر شاخص و بین الملی میتواند همه را شگفت زده کنذ. طرفداران بیشماری انتظار این را دارند که توتی و یا دروسی یا هردو به رم بازگردند