مصاحبه مخیتاریان بعد از برد لچه

به گزارش سایت رسمی باشگاه،هنریک میخیتاریان زننده گل دوم در برتری چهار بر صفر مقابل لچه،مصاحبه ای انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

“برد مهمی مقابل لچه به دست آوردیم و این برد برای روحیه مان نیاز بود ، ما باید به روش بازی اول فصل خود برگردیم.”

شما خودتان را امروز به جمع مدعیان سهمیه بازگرداندید؟

“بله باید تمرکزمان را حفظ کنیم و اعتقاد داریم که به اهدافمان میرسیم ، تمرکز ما کاملا به روی بازی مقابل خنت و کالیاری است.”

احساس می کنید تیم خودش را پیدا کرده ؟

“از بازی مقابل خنت این موضوع را نشان دادیم ولی باید تلاش کنیم تا با تکنیک های مختلف سازگار شویم.”

به فرم بدنی ایده آلت رسیدی؟

“من هر روز باید تلاش کنم و یاد بگیرم تا بهتر شوم، من هنوز تا ایده آلم فاصله دارم.”