خبر بد از اردوی پریماورا

خبر بد برای آلبرتو ده روسی سرمربی پریماورا رم!

به گزارش ایل تمپو،آلسیو سانتسه مدافع متولد سال 2001  رمی ها در تمرینات اخیر دچار مصدومیت شده. وی دچار جراحات درجه سوم محفظه بیرونی مچ پا راست شد. پس از آزمایشاتی که از وی در ویلا استوارت گرفته شد او با پای گچ گرفته ویلا استوارت را ترک کرد، مدت دوری او بین 2 تا 3 ماه تخمین زده شده ست.