ادامه بدشانسی های فلورنزی در اسپانیا !

به گزارش سایت رسمی باشگاه والنسیا،فلورنزی که ماجراجویی اش با پیراهن والنسیا را در بهترین حالت شروع نکرده بعد از سومین حضور با پیراهن والنسیا ، خبر بدی درباره این بازیکن ایتالیایی رسیده که این بازیکن مبتلا به آبله مرغان شده و نیاز به استراحت در یک دوره دارد.در تست های پزشکی صبح جمعه باشگاه والنسیا این بیماری مشهود بود و پزشکان این تیم اسپانیایی در انتظار تحول در روز های آینده هستند.