اسامی بازیکنان مقابل اتالانتا

در آستانه دیدار مقابل اتالانتا،پائولو فونسکا سرمربی رم اسامی بازیکنان را اعلام کرد که بر این اساس میرانته،پاستوره به دلیل مصدومیت و کریستانته به دلیل محرومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت.از طرفی کاردینالی به عنوان دروازبان سوم دعوت شده ست.در زیر اسامی بازیکنان قرار گرفته ست.