تغییرات احتمالی فونسکا

رم باید به خودش بیاید ، به همین دلیل فونسکا از یکشنبه خود را آماده نبرد با آتالانتا میکند . تمام تمرکز تیم بر روی بازی با آتالانتا است و تحلیل اینکه اشتباهات تیم در کجاها بوده ، بعید است فونسکا از ترکیب سه دفاعه استفاده کند ولی ممکن است باز به ترکیب 1-4-1-4 بازگردد که قبلا در اکتبر و نوامبر با آن نتایج خوبی کسب کرده بود. مرد قابل اعتماد در این سیستم مانچینی است ، با محرومیت کریستانته و مصدومیت دیاوارا این مدافع که در بازی های قبل عملکرد خوبی نداشت میتواند چند متر جلوتر حرکت کند و بدین ترتیب ورتو و پلگرینی پشت ژکو بازی خواهند کرد , با توجه به پست های کولاروف و سانتون ،اسپینازولا در سمت چپ و پرز در سمت راست توپ خواهند زد. از بازیکنانی که از دقیقه اول قادر به موقعیت سازی است پرز است ، او که تازه از بارسلونا به رم آمده انرژی بیشتری نسبت به چنگیز دارد و میتواند خط حمله رم را غیر قابل پیشبینی کند . با این حال همچنان سه بازیکن برای یک پست وجود دارد،پروتی، هنریک و جاستین . با همه این تحلیل ها باید دید فونسکا چه آرایش تیمی را در روز شنبه به میدان خواهد فرستاد