رم-بولونیا بر عهده گویدا

اسامی داوران هفته بیست و سوم سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای مارکو گویدا دیدار رم و بولونیا را در المپیکو رم سوت خواهد زد.دی یوریو‌ و امپریاله کمک ها،ساکی داور چهارم و ایراتی داور وار این دیدار خواهند بود.او ۱۹ بار برای جالوروسی سوت زده ست که ۹ برد،۴شکست و ۶ مساوی‌ حاصل عملکرد گرگ ها بوده ست.گویدا دربی رفت را نیز قضاوت کرده که یک بر یک به پایان رسید.