مذاکرات نهایی برای انتقال رم

بنظر می رسد که طی روزهای آتی انتقال مالکیت رم به گروه فریدکین نهایی می‌شود.
طبق گزارشات فریدکین بهمراه فرزندش و تنی چند از وکلایش امروز به پایتخت رسیدند و اولین جلسات نیز بین طرفین آغاز شد.فریدکین برای رسیدن به توافق نهایی با پالوتا درحال مذاکره هست، اما بنظر می رسد که در طی هفته های آتی مراحل انتقال مالکیت باشگاه نهایی شود.
هزینه انتقال مالکیت باشگاه، 800 میلیون یورو برآورد می شود که 270 میلیون یورو صرف بدهی ها و پالوتا با سودی 170 میلیون یورویی پس از 8 سال، رم را ترک می کند.
همچنین گفتی است که ثروت خالص گروه فریدکین بالغ بر 4.1 میلیارد دلار است که رقمی که سه برابر ثروت پالوتا محسوب می‌شود. فعالیت اصلی گروه فریدکین،توزیع خودروهای کمپانی تویوتا با 154 نمایندگی در ایالت های مختلف آمریکا و همچنین به صادرات کالای آمریکایی به اروپا می‌توان اشاره کرد.