پرز فردا به رم‌ می آید

بین رم و بارسلونا،همه چیز برای توافق با پرز به خوبی پیش می رود.بر اساس گزارش های رسیده از روزنامه موندو دپورتیوو،مذاکرات به مشکلاتی برخورده بود.بارسلونا می خواست حق بازخرید پرز را داشته باشد اما حالا رم با دادن15 میلیون یورو،بارسلونا را از این کار منصرف کرده است.بنابر این باید آماده ی شروع یک ماجراجویی جدید با این بازیکن باشیم.این مهاجم می تواند فردا در تست های پزشکی شرکت کرده و قرارداد را هرچه سریع تر امضا کند و بازیکن رم شود.