علاقه والنسیا به فلورنزی

جانلوکا دی مارتزیو‌ گزارش داده است كه آلساندرو فلورنزی كاپیتان رم در نزدیكی‌ ترک رم در ژانویه ژانویه قرار دارد.

اگرچه ممکن است برای هر دو طرف دشوار باشد ، اما به نظر می رسد که  کاپیتان‌ رم در حال نزدیک شدن به یک انتقال دائمی به دور از پایتخت ایتالیا است.فلورنزی در فصل جاری عملکرد چنددان خوبی نداشته و فونسکا نیز کمتر از او استفاده کرده ست.

والنسیا مایل ست تا فلورنزی را به صورت قرضی با تعهد به خرید جذب نماید.

الساندرو لوچی ، نماینده وی همراه سران رم و والنسیا به مذاکره ادامه می دهند.