الشعا خواهان بازگشت به رم

به گزارش اسکای اسپرت،استفان ال شعراوی پس از ترک رم در تابستان گذشته ،درخواست بازگشت به جالوروسی را داده است.

طبق گزارش ها ، مهاجم شانگهای شنهوا در چند روز گذشته ابراز تمایل خود را برای بازگشت به ایتالیا پس از تجربه حضور در چین ابراز کرد. رم هنوز مذاکراتی را برای مهاجم آغاز نکرده است و هنوز هم در مورد امکان پذیر بودن این توافق فکر می کند.

با این حال ، دستمزدهای بالای ال شعراوی می تواند مانع از اتحاد بالقوه باشد.

او ۱۳ بار برای شانگهای به میدان رفت و ۴ بار گلزنی نمود.