آنتونوچی به پرتغال می رود

میرکو آنتونوچی به پرتغال می رود
میرکو آنتونوچی،از استعداد ها و آینده دار های خط هجومی رم،به طور رسمی به باشگاه ویتوریا ستوبال می رود.همانطور که byomercatowebگزارش داده است،این بازیکن امروز به پرتغال پرواز می کند و فردا تحت معاینات پزشکی قرار می گیرد.قراردادی که او امضا خواهد کرد،قرضی و شش ماهه است.
او فقط بیست سال دارد و در این فصل،تنها چهار بازی انجام داده که آخرین آن به میلان بر میگردد.او تا کنون در این فصل،گلی نزده است!