اسامی بازیکنان در دربی

اسامی بازیکنان در دیدار فردا شب مقابل لاتزیو اعلام شد که بر این اساس خبر خوب بازگشت دیگو پروتی و خاویر پاستوره ست.دیاوارا،مخیتاریان،زاپاکوستا،زانیولو مصدومین جالوروسی در دربی خواهند بود‌.