مصاحبه اسمالینگ بعد از باخت مقابل یوونتوس

کریس اسمالینگ بعد از باخت مقابل یوونتوس با رما تی وی مصاحبه ای انجام داده که در زیر قرار گرفته ست.

امروز اشتباهات زیادی داشتید ؟
“در کوپاایتالیا ما نیاز به یک عملکرد عالی داشتیم و این اتفاق نیفتاد و ما در دو صحنه مجازات شدیم و گل دریافت کردیم .”

آیا پشیمان هستی که کا ری را درطول بازی انجام ندادی ؟
“الان نمیتوانم بگویم و گفتن این الان برا یم سخت است و باید در تحلیل هایی که فردا میکنیم مشخص شود. الان تمرکزمان روی بازی
یکشنبه است، ما باید نگران باشیم که در سی متر آخر زمین و پشت آن کمتر اشتباه کنیم.”

نظرت درباره استادیوم و یوونتوس؟

“من و دیگر بازیکنان بار ها اینجا بازی کرده ایم، در نیمه نخست در ابتدای آن ما عالی بازی کردیم ولی یک اشتباه در میانه های میدان باعث گل رونالدو شد و این تلخ بود که دقایقی بازی از دستمان خارج شد.”

برنامه های ساری شما را سوپرایز کرد.؟
“من اینجور فکر نمیکنم ، ما تلاش کردیم آنها را پیش بینی کنیم ولی ما برای این پایان آماده بودیم ، ما نیاز به یک عملکرد عالی
داشتیم که نتوانستیم آن را انجام دهیم .”