شایعه حضور برناردسکی

دیروز نام فدریکو برناردسکی برای نقش مهاجم جناح راست مطرح شد ، موضعی که رم پس از مصدومیت زانیولو ، تا پایان بازار ژانویه به دنبال آن می باشد. با این حال ، تکذیب ها از محیط های نزدیک به بازیکن پخش می شوند. البته در حال حاضر،هیچ گونه تماسی با او گرفته نشده است.از آن سو،خود یوونتوس،نقشه های دیگری برای این مهاجم و هافبک خوش نقش ایتالیایی دارد.