رسمی؛یورگنز به رم پیوست

به گزارش خبرگزاری ها اولیور یورگنز بازیکن جدید رم است، توافق نهایی با هلاس ورونا برای انتقال مهاجم اهل استونی که با فرمول انتقال قرضی همراه با حق خرید دائم است، تقریبا صورت گرفته. بازیکن متولد 2003 برای اضافه شدن به تیم زیر 17 ساله ها به رم منتقل خواهد شد، البته احتمال ارتقا به تیم زیر 18 ساله ها و پریماورا هم برای این بازیکن هست.