توافق نهایی برای انتقال رم

خبری داغ و جذاب برای هواداران رم
بالاخره پالوتا و فرد کین به توافق نهایی رسیدند.آنها پس از مدت ها سر جزئیات با هم کنار آمدند.این خبر،از طریق ایلاریو دی جیوامباتیستا از طریق برنامه رادیویی “Rete Rete”بدست آمده است.بنابراین این خبر خیلی معتبر نیست.طبق گفته همین منبع تا آخر فوریه،پالوتا که مدیر عامل منفور هواداران رم است،مالکیت را به فرد کین واگذار،و به سراغ لیز یا نیوکاسل در لیگ برتر می رود.