اسامی بازیکنان‌مقابل یوونتوس

اسامی بازیکنان برای دیدار مقابل یوونتوس در کوپاایتالیا اعلام شد که بر این اساس ژکو به دلیل محرومیت و پروتی،پاستوره،مخیتاریان،زاپاکوستا و میرانته به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت اما خبر خوب بازگشت فدریکو فاتزیو به لیست ست.از طرفی فلیپه استرلا برای اولین بار در لیست فونسکا قرار گرفته ست.