مصاحبه پانوچی با گازتا

کریستین پانوچی،مدافع سابق به تازگی با گاتزتا دلو اسپورت مصاحبه ای داشته ست که بخش های مهم آن در زیر قرار گرفته ست.
شما بازی جنوا و رم را زنده نخواهید دید،اما چه انتظاراتی دارید؟
“رم،اگرچه سال ها به بهترین وجه لیگ را شروع نکرده است،اما طرفدارانش لایق قهرمانی هستند.نگرانم از اینکه میتوان گفت جنوا تمام توان خود را به دلیل موقعیتش در جدول،برابر رم خواهد گذاشت وهیچ کس نمی داند چه خواهد شد.هر اتفاقی می تواند در آن ورزشگاه رخ دهد.اما در نهایت من حاضرم سر رسیدن رم به لیگ قهرمانان با شما شرط ببندم.”