رم-جنوا بر عهده مارسکا

اسامی داوران هفته بیستم سری آ اعلام شد‌ که بر این اساس فابیو مارسکا دیدار رم‌ و جنوا را سوت خواهد زد.لونگو و والریانی کمک ها،پیکینی داور چهارم و روکی داور وار در این جدال خواهند بود‌.رم با قضاوت این داور تاکنون در سری آ شکست نخورده و چهار تساوی و دو پیروزی کسب نموده ست.