فشار میلان برای معاوضه چنگیز و سوسو

اسکای اسپورت ادعا می کند که میلان همچنان به دنبال فشار آوردن به رم،برای معاوضه ی چنگیز و سوسو است.اما بنظر می رسد که قیمت چنگیز بیشتر باشد،پس میلان علاوه بر قربانی کردن سوسو،باید مبلغی را به رم نیز بدهد.
روسونری ها بدشان نمی آید که چنگیز که فردی خلاق جلوی دروازه است را به ترکیب خود اضافه کنند.اوندر می تواند در نقش یک مهاجم دوم نیز بازی کند.طبق گزارش اسکای،میلان در حال مذاکره بر سر مبلغ انتقالی است.از زمانی که پیولی ، سیستم 2-4-4 را اجرا کرده ، سوسو به نیمکت رفته است.همچنین سوسو چند تنش را نیز با هواداران میلان داشته است.از آن طرف چنگیز هم از نیمکت نشینی خود راضی نیست.