بن بست در معاوضه پولیتانو ، اسپیناتزولا

مذاکرات بین رم و اینتر به بن بست رسیده است زیرا هر دو باشگاه سر مواضع خود محکم ایستاده اند.معاوضه اسپیناتزولا و پولیتانو در یک قدمی رسمی شدن قرار داشت اما ناگهان اینتر درخواست انجام تست های اضافه برای اسپینانتزولا داد و به گزارش اسکای رم اجازه معاینات بیشتر را نداد و خواهان تغییر فرمول انتقال نیست!جالووسی دارد سر توافقی اصرار می کند که دو روز پیش رد شد،یعنی گرفتن این بازیکن به طور قرضی با حق خرید اجباری داشته باشند.
اما از آن طرف اینتری ها همچین قراردادی را قبول ندارند.اما مانع مهم دیگری نیز وجود دارد.شرایط واقعا پیچیده شده است،مثل این که در آینده این دو بازیکن به باشگاه های خود بر میگردند تا ابتدا تنش بین آن ها حل شود.