برنامه مرحله 1/4نهایی کوپا

سازمان لیگ سری آ برنامه رقابت های یک چهارم نهایی کوپاایتالیا را اعلام کرده ست که به شرح زیر می باشد.

سه شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸
ناپولی – لاتزیو
چهارشنبه، 2 بهمن ۱۳۹۸
یوونتوس – رم
سه شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۸
تورینو – میلان
چهار شنبه، 9 بهمن ۱۳۹۸