تعویق در انتقال پولیتانو و اسپیناتزولا

اسپیناتزولا انتقال پولیتانو را به تعویق انداخت.
رم که امیدوار بود پولیتانو را بتواند در مصاف با پارما در کوپا ایتالیا بازی بدهد به دلیل تست های پزشکی اسپیناتزولا در اینتر این انتقال با تعویق مواجه شده.
هر دو بازیکن تقریبا ارزشی برابر با 25 میلیون یورو دارند که صبح امروز تست های پزشکی هر دو انجام شد. در حالیکه انتظار امضای قرارداد هر دو بازیکن با باشگاه های جدید خود میرفت، اسکای گزارش داده است تا فردا این انتقال بصورت رسمی اعلام نخواهد شد چون اسپیناتزولا نیاز به تست های بیشتری دارد.
این اتفاق زیاد جدی به شمار نمیرود، و انتقال را بطور جدی تهدید نمیکند اما این طول کشیدن نشان میدهد که پولیتانو در بازی پنجشنبه شب مقابل پارما در کوپاایتالیا بازی نخواهد کرد.
رفتن پولیتانو به رم در واقع یک بازگشت به رم است چرا که ماتئو کار خود را در آکادمی باشگاه رم آغاز کرده بود، درحالیکه اسپیناتزولا درست در همین تابستان از یوونتوس بعنوان بخشی از انتقال لوکا پلگرینی ، به رم آمده بود.