علاقه انگلیسی ها به دیاوارا

آمادو دیاوارا یکی از خرید های این فصل رم که در آغاز فصل روند معمولی داشت،با بازگشت به دوران خوب خود،باعث پیشرفت بیشتر مرکز خط میانی شده ست.توپگیری ها و دوندگی تو در میانه زمین،فونسکا را امیدوارتر کرده ست.حال انگلیسی ها او را زیر نظر دارند.به گزارش توتومرکاتو وب،نمایندگانی از چلسی و تاتنهام دیدار امشب رم مقابل یوونتوس در المپیکو را از نزدیک نظاره گر خواهند بود.این بازیکن 22 ساله تا به اینجای فصل 14 بار برای جالوروسی به میدان رفته ست.